Uk & Puk

  • Uk & Puk is gericht op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
  • Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Uk & Puk hept pedagogisch medewerkers bij de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal.
  • Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lessen geven en lessen leren. Uk & Puk leert baby's, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

intern

Trainen

Juf Sonja is erkend trainer Uk & Puk. Dit betekent dat zij alle medewerkers van Kanti intern kan trainen en begeleiden. Dit zorgt ervoor dat niet alleen de vaste pedagogischmedewerkers van de Totems (peutergroep) een certificering Uk & Puk hebben, maar ook bij De Inca's (0/4 jaar) & De Tipi's (babygroep) tref je gecertificeerde pedagogisch medewerkers. We werken dus ook met de allerkleinsten met Uk & Puk. Hiermee kunnen we kinderen nog betere volgen in hun ontwikkeling. Daarnaast biedt Uk & Puk de kinderen ook leuke thema's en een herkenbaar vriendje op de groep.

Puk (van Uk & Puk)

Puk tijdens carnaval

Rechtvaart 3C

5171 TA  Kaatsheuvel                                          06-44815850                                             info@kantikind.nl