Rechtvaart 3C

5171 TA  Kaatsheuvel                                          06-44815850                                             info@kantikind.nl       

PEUTERARRANGEMENT

VVE


Wellicht heeft u vernomen dat de wet is veranderd. Binnen De Wet Kinderopvang  is de 'oude' peuterspeelzaal verdwenen. De kinderopvang gaat dit namelijk overnemen.


Dat betekent dat het peuterspeelzaalwerk nu plaatsvindt binnen het kinderdagverblijf. Daarmee zijn alle Kanti-peuters in dezelfde groep en krijgen ze hetzelfde aanbod.


Wanneer u niet in aanmerking komt voor kinderovangtoeslag dan heeft uw kind recht op een (door de gemeente gesubsidieerd) peuterarrangement. U betaalt een vast bedrag per maand. Dit bedrag is inkomensafhankelijk. 


U kunt kiezen of uw kind 1 of 2 dagdelen gebruikt maakt van het peuterarrangement. De tijden zijn in overleg met Kanti.

Het peuterarrangement wordt tijdens schoolweken geboden. Kinderopvang gedurende het gehele jaar.* Wanneer u wèl in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, dan kiest u zelf hoeveel   uren uw kind Kanti bezoekt. Bij tarieven vindt u de mogelijkheden.

 VVE staat voor vroeg- en voorschoolse educatie en is bedoeld voor kinderen met een spraak-taal-achterstand en/of voor kinderen met anderstalige ouders. Wanneer deze kinderen geen gebruik maken van de kinderopvang, maar van een peuterarrangement dan komen zij in aanmerking voor een VVE traject. Het kind krijgt dan een zogenaamde VVE-indicatie (van het consultatiebureau). Vanaf dat het kind 3 jaar is mag het 4 dagdelen per week naar Kanti en krijgt het kind extra begeleiding op het gebied van spraak-taal. Ook een VVE traject wordt door de gemeente gesubsidieerd, waardoor het voor ouders betaalbaar blijft.